Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry

Jyväskylässä sijaitsevien Mäyrämäen ja Mustalammen asukkaiden omat sivut. Tervetuloa mukaan!


Jätä kommentti

Henkilötietojen käsittely Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry:ssä

Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry käyttää toiminnan tukena kolmea henkilörekisteriä, jotka ovat jäsenrekisteri, sähköpostilista ja viljelypalstojen vuokrauslista.

Jäsenrekisteriä käytetään jäsenluettelon ylläpitämiseen. Tietoja käytetään jäsenmaksujen laskutukseen, toiminnan tilastointiin ja toiminnan suunnitteluun. Jäsenmaksun maksaneista perheistä jäsenrekisteriin tallennetaan maksajan etu- ja sukunimi, katuosoite ja perheen lasten syntymävuodet. Jäsenrekisterin yksityiskohtaisiin tietoihin on pääsy vain yhdistyksen taloudenhoitajalla. Jäsenrekisteristä johdetuista tilastoista ei voi yksilöidä yksittäisiä jäseniä. Yhdistys ei ole rajannut jäsenrekisterin tietojen säilytysaikaa. Jäsenrekisterin tiedot poistetaan kuitenkin välittömästi tietojen muututtua tarpeettomiksi.

Sähköpostilistaa käytetään yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen ja viestintään. Sähköpostilistalle ei liitetä henkilöitä ilman heidän suostumustaan. Sähköpostilistalle on tallennettu vastaanottajan sähköpostiosoite. Sähköpostilistaa käyttää yhdistyksen tiedottaja. Henkilö poistuu sähköpostilistalta ilmoitettuaan siitä yhdistyksen tiedottajalle.

Viljelypalstojen vuokrauslistaa käytetään aktiivisten viljelypalstan vuokraajien listaamiseen, vuosittaisen viljelymaksun perimiseen ja viljelypalstan yhteisten tapahtumien järjestämiseen. Listan tietoihin on pääsy taloudenhoitajalla ja viljelypalstavastaavalla. Yhdistys ei ole rajannut vuokrauslistan tietojen säilytysaikaa. Vuokrauslistan tiedot poistetaan kuitenkin välittömästi tietojen muututtua tarpeettomiksi.

Uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) myötä haluamme varmistaa yhdistyksen jäsenille ja alueen asukkaille, että käsittelemme tietoja luotettavasti ja vastuullisesti.

Emme luovuta tai myy tietoja eteenpäin muille yhdistyksille tai yrityksille.

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja asukasyhdistys on kerännyt, sekä oikeus pyytää tietoja korjattavaksi tai poistettavaksi. Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä osoitteeseen mm.asukasyhdistys@gmail.com.

Jyväskylässä 4.6.2018

Yt,

Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry.